Formularz ofert

Dodaj zdjęcia

Uzupełnij dane

Dodaj załączniki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich, podanych powyżej danych osobowych przez Gminę Tarnowo Podgórne, która zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych. Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w ramach korzystania przeze mnie z usług TCWP. Oświadczam, iż jestem świadomy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, którą reprezentuje Wójt. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z usług TCWP dostępne są na stronie internetowej TCWP (www.tcwp.pl) w zakładce  O NAS ( http://www.tcwp.pl/page/read/o-nas).

;