Oferta inwestycyjna

Baranowo

0,86 ha

Informacje dot. terenu inwestycyjnego.

MIEJSCOWOŚĆ: Baranowo

NR DZIAŁKI: 16/116

OBRĘB EWIDENCYJNY: Baranowo

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA DOSTĘPNA W JEDNYM KAWAŁKU: 0,8669 ha

KSZTAŁT DZIAŁKI: Trapez

AKTUALNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCYJNEGO: Tak

Nr UCHWAŁY: XXXVI/276/2000

DATA UCHWALENIA PLANU: 27.06.2000r.

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: AG , przeznaczenie usługowo-handlowe, magazynowe, nieuciążliwa produkcja

BUDYNKI I ZABUDOWANIA NA TERENIE: Nie

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE:

- Droga dojazdowa do terenu: Droga serwisowa z wjazdem/ wyjazdem dwustronnym z ul. Szamotulskiej i z ul. Klonowej

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA: 

- Elektryczność na terenie: NIE

 Odległość przyłącza od granicy terenu: bezpośrednio przy granicy działki

- Gaz na terenie: NIE

 Odległość przyłącza od granicy terenu: bezpośrednio przy granicy działki 

- Woda na terenie: NIE

Odległość przyłącza od granicy terenu: bezpośrednio przy granicy działki


KONTAKT:

tel. 605181815

;