Oferta inwestycyjna

Chyby

4,1 ha

Informacje dot. terenu inwestycyjnego.

MIEJSCOWOŚĆ: Chyby

NR DZIAŁKI: 96/9; 106/10; 106/6

96/9 - 0,26 ha

106/10 - 0,84 ha

106/10 - 2,99 ha

OBRĘB EWIDENCYJNY: Chyby

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA DOSTĘPNA W JEDNYM KAWAŁKU: 2,99 ha

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA: 4,09 ha

KSZTAŁT DZIAŁKI: Wielobok

AKTUALNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCYJNEGO: Tak

Nr UCHWAŁY: LXX-914-2014

DATA UCHWALENIA PLANU: 26.08.2014r.

BUDYNKI I ZABUDOWANIA NA TERENIE: Nie

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE:

- Droga dojazdowa do terenu: Droga od strony ul. Szkolnej

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA: 

- Elektryczność na terenie: TAK

- Gaz na terenie: NIE

- Woda na terenie: NIE


KONTAKT:

tel. 723753723
;