Oferta inwestycyjna

Tarnowo Podgórne

5,54 ha

Tereny inwestycyjne – Tarnowo Podgórne

693/3; 693/4; 693/5; 693/6; 693/7; 693/8

NUMERY DZIAŁEK I POWIERZCHNIA

693/3 – 0,2774 ha (droga)

693/4 – 0,9410 ha

693/5 – 1 ha

693/6 – 1 ha

693/7 – 1 ha

693/8 – 1,6016 ha

Razem = 5,5426 ha

INFORMACJE

- Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: TAK

  Działka z przeznaczeniem pod inwestycje. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego      terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym pomiędzy ulicami Działkową i Marianowską, część A. – Uchwała VI/48/99 Rady Gminy Tarnowo Podgórne  z dnia 19 stycznia 1999r.

- Miejscowość: Tarnowo Podgórne

- Obręb ewidencyjny: Tarnowo Podgórne

- Maksymalna dostępna pow. w jednym kawałku: 5,54 ha.

- Budynki i zabudowania na terenie - NIE

- Uzbrojenie – w drodze


KONTAKT:

tel. 601064232

;