Aktualności

19.11.2018r. - Spotkanie informacyjne - Środki dla firm w ramach JEREMIE2


Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania wsparcia w formie unijnej pożyczki na preferencyjnych warunkach, dla przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie się dnia 19 listopada 2018r. (poniedziałek) o godz. 16:00; w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, budynek C, sala 21. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (61) 89 59 242 lub mailowo kontakt@tarnowo-podgorne.pl, w celu rezerwacji miejsca.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.Szczegóły dot. naboru wniosków:


Polska Fundacja Przedsiębiorczości informuje o naborze wniosków na niskoprocentowe pożyczki unijne w ramach inicjatywy Jeremie 2 dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego.

 • Kwota pożyczki: do 500 000,00 zł 
 • Okres karencji: do 6 miesięcy
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie  przedsiębiorstwa
 • Oprocentowanie:
  • od 1,85% na warunkach pomocy de minimis - dla mikroprzedsiębiorstw, start-upów (tj. firm działających na rynku do 24 miesięcy), przedsięwzięć realizowanych w ramach inteligentnych specjalizacji oraz wiejskich obszarów funkcjonalnych,
  • od 2,45% dla pozostałych małych i średnich przedsiębiorstw
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Cel finansowania:
  • finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:

- tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch,
- rozszerzanie działalności,
- wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
- realizację nowych projektów,
- przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania, 

w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań
produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów
i usług lub zakupem maszyn,

 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Szczegółowych informacji udziela: Polska Fundacja Przedsiębiorczości; I Oddział w Poznaniu; ul. 28 czerwca 1956r. 406 p.0.25, 61-441 Poznań; tel. 664 381 113, 61 673 45 34; e.wilkosz@pfp.com.pl   

;