Aktualności

Dotacje na innowacje

B+R – wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Program: WRPO 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Termin przyjmowania wniosków: 28.02.2019 do 05.04.2019

Poziom dofinansowania:

  • 80 % dla mikro i małych firm;
  • 65% - dla przedsiębiorstw dużych;

Minimalna wartość projektu: 100 tys zł

Maksymalna wartość projektu: 5 mln zł

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

·         Przedsiębiorcy,

·         Konsorcja przemysłowo-naukowe,

·         Sieci/grupy przedsiębiorstw,

·         Spółki celowe spin/off.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

·         Wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji - badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

·         Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej,

·         Wdrożenie wypracowanych w ramach projektów wyników prac B+R,

·         Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Uwaga:

 

·         Dofinansowanie na infrastrukturę badawczą stanowi pomoc de minimis;

·         Wsparciem nie zostaną objęte projekty dotyczące wyłącznie fazy tzw. pierwszej produkcji, tj. pierwsze zastosowanie w przemyśle dotyczące testowania linii pilotażowych lub opracowanie i testowanie całkowicie nowej aparatury po etapie linii pilotażowej. Zakres projektu musi obejmować także poprzednie fazy, tj. eksperymentalne prace rozwojowe/fazę demonstracji i fazę walidacji;

·         Warunkiem rozliczenia kosztów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R jest zakończenie prowadzonych w ramach projektu eksperymentalnych prac rozwojowych i uzyskanie pozytywnych wyników przedmiotowych prac;

 

Więcej informacji:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/303

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

monika.kwasnik@umww.pl

tel. 61 626 61 05, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46

;