Aktualności

Europa dla obywateli - co działo się w czasie projektu.

 

Tytuł projektu:  „Przedsiębiorczy Europejczyk zaangażowany społecznie i obywatelsko.”

Kwota dofinansowania : 5 tys. EURO

Projekt został zrealizowany w Polsce, na terenie gminy Tarnowo Podgórne

w dniach 27-30/06 – 1-2/07 2017r. W projekcie łącznie wzięło udział 51 osób z gmin partnerskich należących do Unii Europejskiej oraz państw stowarzyszonych (Ukraina) tj. z:

 

- Tarnowo Podgórne (Polska) – 9 osób

- Livani (Łotwa) – 8 osób

- Ukmerge (Litwa) – 8 osób

- Soleczniki (Litwa) – 6 osób

- Rohrdorf (Niemcy) – 6 osób

- Kamieniec Podolski (Ukraina) – 3 osoby

- Czorsztyn (Polska) – 4 osoby

- Szemud (Polska) – 2 osoby

- Bardo (Polska) – 5 osób


I dzień projektu – 27 czerwca 2017r.

Pierwszego dnia realizacji projektu odbyły się warsztaty integracyjne dla przybyłych gości. Uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach mających na celu integracje grupy oraz rozwój kreatywnego myślenia. Wszystkie zadania powiązane były z głównym celem warsztatów czyli opracowaniem koncepcji CSR w międzynarodowej firmie. Uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach, które pozwoliły im nauczyć się współpracy oraz pogłębienia świadomości obywatelskiej dot. wspólnych wartości i celów (UE).


 

II dzień projektu – 28 czerwca 2017r.


Drugi dzień poświęcony był zagadnieniom związanym z przyszłością UE. Zorganizowany został wyjazd studyjny do przedsiębiorstwa mieszczącego się na terenie gminy Tarnowo Podgórne (AMAZON). Na miejscu odbył się pokaz metod zarządzania przedsiębiorstwem, organizacji czasu pracy, technik realizacji zamówień oraz sposobów komunikacji z klientem. Wyjazd przyczynił się do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk wśród młodych przedsiębiorców. Po wizycie studyjnej młodzi uczestnicy projektu przewiezieni zostali do Poznania. Goście zobaczyli najważniejsze miejsca w mieście (w tym Bramę Poznania), zabytki, poznali historię oraz kulturę miasta/regionu/państwa. Po południu odbył się wykład połączony z dyskusją dot. polityk horyzontalnych – promujących wspólne Europejskie wartości - „Polityki horyzontalne wspólną wartością w zjednoczonej Europie”. Po zakończeniu części teoretycznej zajęć, odbyły się warsztaty praktyczne. Zaprezentowane zostały formy głosowania elektronicznego (e-voting) jako wyraz demokracji bezpośredniej oraz mechanizm zachęcający do brania udziału w wyborach. Następnie uczestnicy poznali zasady skutecznej komunikacji w międzynarodowym środowisku. Na koniec podzieleni w grupy zaczęli się zastanawiać jak wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich projektach – powstały pierwsze koncepcje. Dyskutowano nad wypracowanie wspólnej wizji Europy, nad problemami niskich frekwencji wyborczych oraz konieczności uczestnictwa obywateli w tworzeniu UE. Zajęcia przyczyniły się do zwiększenia samoświadomości kulturowej u uczestników oraz zrozumienia zagadnień związanych z różnorodnością kulturową – wzajemnej akceptacji i współpracy.