Aktualności

Projekt USŁUGI ROZWOJOWE - refundacja kosztu szkoleń dla osób 50+

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o, realizuje projekt:
“Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”.

Cel: wsparcie rozwojowe na rzecz MŚP z siedzibą (lub oddziałem) w subregionie poznańskim (powiat obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, m. Poznań):
a) pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim,
b) w zakresie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50+ oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.

Przedsiębiorcy z sektora MMŚP mogą wysłać swoich pracowników na szkolenia lub skorzystać z usługi doradczej. Wszystko to, przy refundacji nawet do 80% ponoszonych kosztów.

Termin realizacji projektu: do lutego 2020 r.

Wsparcie w ramach projektu jest skoncentrowane w szczególności na:

    • pracownikach 50+,
    • pracownikach o niskich kwalifikacjach,
    • branżach o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla Wielkopolski (smart specialisation),
    • usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji,
  • szkoleniach pracowników z zakresu kompetencji cyfrowych.


UWAGA!!!

Informujemy, że od miesiąca maja 2019 r. Operator czasowo, wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu formularzy zgłoszeniowych.

Weryfikacji podlegać będą wyłącznie Formularze dla uczestników, którzy przystępują do projektu po raz pierwszy oraz spełniają kryterium wieku 50+

Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu, który stanowi:

Nabory na usługi rozwojowe prowadzone będą w systemie ciągłym. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych


I.    Usługi rozwojowe

• Maksymalne kwoty dofinansowania :
3 000 zł/Pracownik oraz 50 000 zł/Firma
(podane limity mogą ulec zmianie)

Maksymalne poziomy dofinansowania w ramach pomocy de minimis:

– Mikroprzedsiębiorstwa – 80%
– Małe przedsiębiorstwa – 70%
– Średnie przedsiębiorstwa – 50 %

Pracownika na Usługę Rozwojową kieruje pracodawca.

Grupa docelowa: MŚP (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej), w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne oraz osoby pracujące w MŚP.

Uwaga! Refundacji podlegają wyłącznie koszty uczestnictwa w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych oznaczonych jako współfinansowane z EFS.

II.    Diagnoza

• Kwoty dofinansowania:
1 200 zł dla firmy

Poziom dofinansowania – 100%

Grupa docelowa: MMŚP, w tym przechodzące procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne.


Jak wnioskować o wsparcie?

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Generator wniosku – aplikację, która pomoże Państwu w sprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Pobierz generator wniosku!

Formularz w wersji elektronicznej należy wysłać w terminie naboru na adres e-mail: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl.

Krok po kroku… Więcej informacji.


źródło: warp.org.pl

;