Aktualności

Przedsiębiorco ! Pozyskaj dofinansowanie na utworzenie miejsca pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych.
W związku z tym ogłasza nabór wniosków w ramach:

- Stażu
- Prac interwencyjnych
- Dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika 50+
- Świadczenia aktywizacyjnego
- Bonu zatrudnieniowego
- Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Wniosek wraz z kompletem dokumentów stanowiących załączniki do wniosku należy złożyć:
    - w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy ( pok. 104)
    - lub wysłać pocztą na adres Urzędu
    - lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
      (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem
       elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
       z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem
       potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
 
Szczegółowe informacje na temat nawiązania współpracy oraz druki do pobrania znajdują się w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców – Wsparcie tworzenia miejsc pracy oraz w zakładce Na Skróty - Dokumenty do pobrania. Informacje udzielane są również na stanowisku ds. instrumentów rynku pracy pok. 110 Urzędu lub telefonicznie 618345 677 lub 618345  645.
  
UWAGA:  
W przypadku wnioskowania o refundację kosztów wyposażenia stanowiska  maksymalna kwota dofinansowania  na 1 stanowisko w  roku bieżącym wynosi 24.000 zł.


źródło: PUP Poznań https://poznan.praca.gov.pl/-/11210162-ogloszenie-naboru

;