Aktualności

Wsparcie w starcie II. Atrakcyjna pożyczka dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Nadchodzący Nowy Rok skłania do stawiania ambitnych celów i planowania zmian, zwłaszcza w sferze zawodowej. Zachęcamy mieszkańców Gminy do skorzystania z nisko oprocentowanej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, którą można pozyskać w ramach rządowego Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" za pośrednictwem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Pożyczka w wysokości do 84.413,80 zł jest przeznaczona dla osób, które nie posiadają zatrudnienia i nie wykonują innej pracy zarobkowej oraz należą do jednej z poniższych grup:

- studenci ostatniego roku studiów wyższych lub
- absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
- zarejestrowani bezrobotni

- nie prowadzili działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o pożyczkę.


Aktualnie maksymalna wartość pożyczki wynosi 84.413,80 zł Obowiązuje oprocentowanie stałe w wysokości 0,44% w skali roku (wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP). Okres spłaty pożyczki wynosi do 7 lat (karencja do 1 roku).Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego na podstawie Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” nr 24/BGK/2016/PB-WWSII zawartej 14 lipca 2016 r., nr 26/BGK/2016/PB-WWSII zawartej 26 października 2016 r. oraz nr 31/BGK/2017/PB-WWSII zawartej 21 lipca 2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla planujących rozpoczęcie działalności lub utworzenie stanowiska pracy w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

Aby skorzystać z pożyczki, należy zgłosić się do pośrednika finansowego obsługującego obszar, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza i złożyć wniosek. Gminę Tarnowo Podgórne obsługuje w tym zakresie Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji, podczas których doradca Fundacji pomoże wypełnić niezbędną dokumentację. Konsultacje odbywają się w biurze Fundacji przy ulicy Wagrowskiej 6 w Poznaniu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl oraz bezpośrednio u Pośrednika:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
tel. 61 87 55 643, 61 67 34 534, 61 67 34 537,
e-mail: wws.wielkopolska@pfp.com.pl

link do strony Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości:

http://www.pfp.com.pl/7kagv_informacje_ogolne.htm

link do regulaminu, formularzy i wniosków:

http://www.pfp.com.pl/dhpwt_pozyczki_na_rozpoczecie_dzialalnosci.htm


źródło: Polska Agencja Przedsiębiorczości

;