Aktualności

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 1 stycznia 2018 r. , powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie procedury uproszczonej, odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy i nowe druki oświadczeń.
W związku z powyższym, od dnia 1 września 2017 r. nie ma możliwości rejestracji oświadczeń, przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r.

źródło: PUP

;