Bank

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie nakazuje przedsiębiorcy założenia rachunku bankowego ze specjalnym przeznaczeniem do prowadzenia transakcji związanych z działalnością. Powyższa ustawa określa jedynie, że transakcje powinny być wykonane za pomocą przelewów bankowych tylko w dwóch sytuacjach:
- drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
- jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 złotych
Co ważne, wskazane jest dokonanie przelewów w powyższych przypadkach za pomocą przelewów bankowych, natomiast nie jest określone z jakiego rachunku ma być on dokonany. W związku z tym przyjmuje się, że również osobisty rachunek bankowy może być wykorzystywany w tym celu.

;