Baza instytucji okołobiznesowych

Co to są instytucje około-biznesowe?

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), to podmioty non-profit, które oferują usługi z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w bardzo szerokim zakresie.

W Polsce istnieją 3 rodzaje instytucji około biznesowych (IOB):

Instytucje biznesowe

Dostarczają usługi finansowe, które są dostosowane do innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, ułatwiają nowo powstałym przedsiębiorcom oraz firmom bez historii kredytowej dostęp do finansowania działalności.

 Ośrodki przedsiębiorczości

Do działań tych ośrodków  zaliczamy głównie działania promocyjne  i inkubacje przedsiębiorczości, aktywizacje regionów dotkniętych kryzysem i wspieranie małych firm.

Ośrodki innowacji

Głównymi działaniami tych placówek są działania promocyjne i innowacyjne dla inkubacji przedsiębiorstw, aktywizacja i współpraca biznesu z nauką, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych.

Zadania instytucji otoczenia biznesu:

  • udzielanie informacji
  • promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości
  • szkolenia, doradztwo
  • organizacja kontaktów nauki z biznesem
  • preinkubacja
  • badanie potrzeb przedsiębiorstw i rynku w zakresie innowacji
  • wspomaganie rozwoju i tworzenie elastycznych form dofinansowania innowacyjnych pomysłów
  • transfer technologii, usługi B+R
  • promocje osiągnięć instytucji naukowych
  • zarządzanie własnością intelektualną w instytucjach sektora B+R

W najnowszym badaniu ośrodków innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zostały zidentyfikowane 42 parki technologiczne, 23 inkubatory technologiczne, 41 centrów transferu technicznego oraz 24 akademickie inkubatory przedsiębiorczości – łącznie 130 instytucji, które wspierają rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości.

Na portalu http://www.pi.gov.pl/iob/ znajdziesz informację na temat poszczególnych typów instytucji.

Instytucje otoczenia biznesu (woj. wielkopolskie):

Izba Skarbowa w Poznaniu:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-poznaniu

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. Z o.o.

http://warp.org.pl/

Krajowa Izba Doradców Podatkowych (Oddział Wielkopolski):

http://www.wielkopolski.kidp.pl/

Innowacyjna Wielkopolska:

http://iw.org.pl/

Ośrodek Doradczo Szkoleniowy WDG

http://www.poznan.pl/mim/msp/

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

http://www.umww.pl/

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

http://www.zus.pl/

 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

http://www.paiz.gov.pl/pl#

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

http://wuppoznan.praca.gov.pl/

Polska Izba Gospodarcza

http://www.pcc.org.pl/

Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa

http://wiph.pl/

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (Centrum Obsługi Inwestora)

http://www.investinwielkopolska.pl/pl/

Państwowa Inspekcja  Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

https://poznan.pip.gov.pl/pl/

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

http://www.irpoznan.com.pl/

Poznańska Społeczność Startupowa

http://startup.poznan.pl/

Poznański Park Naukowo Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

http://ppnt.poznan.pl/

Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii

http://ziwt.pl/

Poznański Park Technologiczno Przemysłowy

http://www.pptp.pl/

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM (UCITT)

http://www.ucitt.pl/start.php

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

http://www.paip.pl/

Preinkubator Akademicki UAM

http://www.ucitt.pl/preinkubator/index.php

Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej (CIRiTT)

http://ciritt.put.poznan.pl/pl/

Nickel Technology Park Poznań

http://younick.pl/

Park Przemysłowy LUVENA w Luboniu

http://www.luvena.pl/

Gminne:

Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców:

http://www.tsp.pl/

Eureka Technology Park

http://www.eureka-tp.pl/index.html
;