Dofinansowanie

Przedsiębiorcy, obok samorządów są obecnie największymi beneficjentami funduszy unijnych. Na ich rozwój latach 2014-2020 przeznaczono blisko 20 mld euro, z każdym rokiem jednak będzie coraz trudniej je zdobyć. Obecnie największy wachlarz wsparcia mają do dyspozycji mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w zakresie innowacji, ochrony środowiska czy też działań na rynkach zagranicznych. Warto się więc zastanowić w jakim obszarze chcemy rozwijać firmę, bo od tego zależy poziom wsparcia, jakie będzie można uzyskać oraz ścieżka wnioskowania. Dla ułatwienia poniżej przedstawiamy wszystkie aktualne możliwości pozyskania dofinansowania w układzie tabelarycznym w podziale na obszary, w jakich można pozyskać środki (z odesłaniem do dokładniejszych informacji w ramach poszczególnych konkursów):

Zobacz również: instrumenty finansowe w ramach programów COSME, Horyzont 2020, LIFE i EaSI
ŚRODKI BEZZWROTNE
Zakres tematyczny Program Środki Instytucja udzielająca wsparcia
kursy, szkolenia, doradztwo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
POWER 2.21: akademia menadżera, sukcesja, kompetencje dla sektorów
ogólnokrajowe
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
WRPO 1.3.1
regionalne
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
POIR 2.3.6
ogólnokrajowe
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
POIR 2.5
ogólnokrajowe
Polska Agencja Rozwoju
Baza Usług RozwojowychregionalneStowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Erasmus dla młodych przedsiębiorców
europejskie
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zatrudnienie pracownika Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Bony zatrudnieniowe instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Świadczenie aktywizacyjne instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+ instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy

Grant na telepracę

instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Prace interwencyjne instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
zatrudnienie osoby niepełnosprawnej Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Refundacja kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Refundacja kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu instrumenty rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy
innowacje POIR 2.3.2 ogólnokrajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
POIR 3.2.2 ogólnokrajowe Bank Gospodarstwa Krajowego
B+R POIR 1.1.1
ogólnokrajowe
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
POIR 3.2.1 ogólnokrajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
działania proeksportowe POIR 3.3.3 ogólnokrajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
design
POIR 2.3.5
ogólnokrajowe
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
żłobki, przedszkola WRPO 6.4.1
regionalne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
WRPO 8.1.1
regionalne
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Maluch+ programy rządowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
klastry POIR 2.3.7 ogólnokrajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
energia/ ochrona środowiska
Energia Plus
ogólnokrajowe
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ZWROTNE POŻYCZKI, KREDYTY I PORĘCZENIA
zatrudnienie pracownika JEREMIE2 regionalne Bank Gospodarstwa Krajowego

Wsparcie w starcie II

regionalne Bank Gospodarstwa Krajowego
rozszerzenie działalności JEREMIE2 regionalne Bank Gospodarstwa Krajowego
Pożyczka na rozwój
krajowe
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
innowacje JEREMIE2 regionalne

Bank Gospodarstwa Krajowego

ochrona środowiska
nabór wniosków w trybie ciągłymregionalne
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
energia
Energia plus
krajowe
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
eksport
Pożyczka Ekspansjaregionalne
Wielkopolski Fundusz Rozwoju
zamówienia publiczne
Pożyczka Regionalnaregionalne
Wielkopolski Fundusz Rozwoju
płynność finansowa

Pożyczka Płynnościowa

krajowe
Bank Gospodarstwa Krajowego
;