Dofinansowanie

Rozpoczęcie działalności gospodarczej - skąd pozyskać środki?


Coraz więcej mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne decyduje się na swoją działalność.  Są to nie tyle osoby, które mają problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy, ale przede wszystkim te, które postanawiają zmienić coś w swoim życiu i zacząć pracować na własny rachunek. Z roku na rok przybywa przedsiębiorstw w naszej gminie. Już teraz jest ich ponad 5700. Zdecydowaną większość stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa – blisko 98%.


Osoba, która dopiero planuje rozpocząć działalność gospodarczą i nie ma w tym celu wystarczających środków własnych może starać się o dotacje z kilku źródeł. Mogą to być dotacje unijne przyznawane przez instytucje regionalne i krajowe lub też pochodzące z urzędu pracy w ramach Funduszy Pracy. Ogromnym plusem takich dotacji jest fakt, iż są one bezzwrotne, jednakże wiążą się z koniecznością spełnienia dodatkowych kryteriów naboru. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy jest niewątpliwie ułatwieniem dla osób, które są gotowe na otwarcie własnej firmy, ale ich sytuacja na rynku pracy nie jest zbyt optymistyczna. Dotacje z Unii Europejskiej są przede wszystkim formą pomocy dla osób młodych, które mają nowatorski pomysł na własny biznes. To obecnie najbardziej popularny sposób pozyskiwania zewnętrznego finansowania na otwarcie działalności gospodarczej, jednak ich pozyskanie nie jest już takie proste i dostępne dla każdego. Można też uzyskać pożyczkę na preferencyjnych warunkach.


Poniżej przedstawiamy zestawienie dotacji, z jakich można aktualnie skorzystać:Program

Środki

Instytucja Pośrednicząca

ŚRODKI BEZZWROTNE

WRPO 1.3.1

Regionalne

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WRPO 6.3.1
RegionalneUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
WRPO 6.5
RegionalneUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
POWER 1.1.1
Krajowe
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
WRPO 6.1
Regionalne
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maluch+
Krajowe
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Erasmus
Krajowe
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dofinansowanie podjęcia

działalności gospodarczej

Fundusz Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Środki na podjęcie działalności gospodarczej
przez osoby niepełnosprawne

PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

ZWROTNE POŻYCZKI, KREDYTY I PORĘCZENIA

Wsparcie w starcie II
Krajowe
Bank Gospodarstwa Krajowego


Istnieją też inne rozwiązania. Można na przykład udać się po wsparcie do ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, które działają w obszarze inkubacji, oferując infrastrukturę, doradztwo, wsparcie finansowe jak i transfer wiedzy.  Jesteś studentem lub absolwentem? Skieruj swoje kroki do akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Zaoferują Ci pomoc ekspertów i minimum formalności przy zakładaniu firmy. A jeśli Twój pomysł jest innowacyjny i wyróżnia się na tle branży, możesz zwrócić się o pomoc do Aniołów Biznesu, którzy zainwestują kapitał w Twój projekt w zamian za część udziałów.Listę przykładowych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz transferu technologii, działających w naszym regionie zamieszczamy poniżej:


Poznański Park Naukowo Technologiczny        
Nickel Technology Park sp. z o.o.
Eureka Technology Park
Nobel Tower
Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy
Preinkubator Akademicki Uniwerystetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej
Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
SpeedUp Iqubator
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Dział Transferu Technologii Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Instytut Logistyki i Magazynowania
Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji
Akademickie Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej
Wielkopolski Instytut Jakości
LMS DigitalFarm – kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć marketingowych
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Fundacja Przedsiębiorczości

;