Instrumenty rynku pracy

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Program: Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, Fundusz Pracy

Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Maksymalna wartość projektu: 21 tys zł

Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły do wyczerpania środków;

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna,
•    Absolwent Centrum Integracji Społecznej,
•    Absolwent Klubu Integracji Społecznej,
•    Opiekun osoby niepełnosprawnej;

Dotacje będą udzielane według następującego rozdziału:

•    18 dotacji - osoby do 30 roku życia,
•    12 dotacji - osoby powyżej 30 roku życia, które posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie lub znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych albo przekroczyli 50 rok życia,
•    13 dotacji - osoby bezrobotne bez dodatkowych kryteriów;

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Pokrycie kosztów podjęcia działalności gospodarczej, w tym:
•    zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów i wartości niematerialnych i prawnych,
•    zakup usług, w tym usług reklamowych,
•    pozyskanie lokalu,
•    koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności;

Uwaga:
Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. Nie może być przyznane m.in. na:
•    działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek osobowych i kapitałowych;
•    na podjęcie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością wykonywaną przez współmałżonka, także zawieszoną;
•    na podjęcie działalności gospodarczej, której siedziba lub miejsce wykonywania działalności wskazane jest pod adresem tzw. wirtualnego biura;
•    na wykonywanie w tej samej lokalizacji tego samego rodzaju działalności gospodarczej, jak działalność wykonywana przez inny  podmiot w tym samym miejscu;
•    bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
Działalność gospodarcza, winna być prowadzona nieprzerwanie, bez zawieszenia, przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Więcej informacji:
https://poznan.praca.gov.pl/-/13542654-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-dzialalnosci-gospodarczej
https://poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań,
stanowisko ds. przedsiębiorczości pok.16
tel. 61 8345684, 61 8345702 lub 61 8345704Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne

Program: Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, PFRON

Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Maksymalna wartość projektu: 30 tys zł

Termin przyjmowania wniosków: 12.08.2020 r.-21.08.2020 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    osoba niepełnosprawna zamieszkała na terenie powiatu poznańskiego,
•    osoba zarejestrowana w Powiatowym Przędzie Pracy w Poznaniu jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
•    osoba, która zamierza uruchomić działalność na terenie powiatu poznańskiego,
•    osoba, która nie prowadziła i nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz nie była członkiem spółdzielni socjalnej;

Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    podjęcie działalności gospodarczej;
•    podjęcie działalności rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej;
•    podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej;

Uwaga:
Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. Nie może być przyznane m.in. na:
•    działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek osobowych i kapitałowych;
•    na podjęcie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością wykonywaną przez współmałżonka, także zawieszoną;
•    na podjęcie działalności gospodarczej, której siedziba lub miejsce wykonywania działalności wskazane jest pod adresem tzw. wirtualnego biura;
•    na wykonywanie w tej samej lokalizacji tego samego rodzaju działalności gospodarczej, jak działalność wykonywana przez inny  podmiot w tym samym miejscu;
•    bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osoby-niepelnosprawnej
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań,
stanowisko ds. przedsiębiorczości pok. 16, 18, 19
Tel. 61 8345718, 61 8345704, 61 8345702
Untitled Document

;