Pożyczki

Jeremie2


To inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia polegająca na oferowaniu dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej zwłaszcza start-up’om, przedsiębiorcom nie posiadającym historii kredytowej czy nie posiadającym zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
Parametry pożyczki zawarto w tabeli poniżej:

Parametr

Mikropożyczka

Mała pożyczka inwestycyjna

Pożyczka
rozwojowa

Pożyczka
inwestycyjna

Kwota finansowania

Do 100 tys. zł

100 tys. zł – 500 tys. zł

100 tys. zł – 500 tys. zł

500 tys. zł - 1,76 mln zł

Okres finansowania

Do 5 lat

Do 7 lat

Do 7 lat

Do 10 lat

Oprocentowanie

Od 0,5%*

Od 1,87%*

Od 0,5%*

Od 1,87%*

Karencja w spłacie

Do 6 m-cy

Do 6 m-cy

Do 6 m-cy

Do 8 m-cy

Wkład własny

Niewymagany

Niewymagany

Niewymagany

Niewymagany

Opłaty i prowizje

Brak

Brak

Brak

Brak

Dla kogo

MŚP, start-upy

MŚP, start-upy

MŚP, start-upy

MŚP

Cel finansowania

 • wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw
 • zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku
 • podniesienie konkurencyjności firm
 • wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw
 • zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku
 • podniesienie konkurencyjności firm
 • wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw
 • zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku
 • podniesienie konkurencyjności firm
 • wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw
 • zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku
 • podniesienie konkurencyjności firm

Przedmiot finansowania

 • wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług,
 • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 • rozszerzenie działalności,
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów

 

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch
 • rozszerzanie działalności
 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa
 • realizacja nowych projektów
 • przechodzenie na nowe rynki lub na nowe rozwiązania - w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji
 • wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług,
 • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 • rozszerzenie działalności,
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów
 • zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz ich montaż, instalacja i uruchomienie
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem
 • roboty budowlane i materiały niezbędne do wykonania tych robót

  Dodatkowe wymagania

  Inteligentne Specjalizacje oraz Wiejskie Obszary Funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych

  Inteligentne Specjalizacje oraz Wiejskie Obszary Funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych

  Inteligentne Specjalizacje oraz Wiejskie Obszary Funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych

  Kluczowe Obszary Inwestycyjne (innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne), Inteligentne Specjalizacje oraz Wiejskie Obszary Funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych

  Pośrednicy udzielający pożyczki

  https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/mikropozyczka-8/

  https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/76/

  https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-rozwojowa-9/

  https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/85/


  * Wysokość oprocentowania uzależniona jest od pośrednika oraz indywidualnej sytuacji pożyczkobiorcy

  

  Pożyczka na rozwój


  Terminy naborów:
  I runda: zakończona 17.10.2019
  II runda: 16.01.2020-14.05.2020
  III runda: 25.06.2020-22.10.2020
  IV runda: 14.01.2021-15.04.2021
  V runda: 03.06.2021-07.10.2021

  Kwota pożyczki: 75 tys. zł - 500 tys. zł

  Okres finansowania: do 5 lat

  Oprocentowanie: od 2,5% do 6%

  Karencja w spłacie: do 9 m-cy

  Wkład własny: minimum 20%

  Dla kogo: Mikro, mali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski od co najmniej 2 lat

  Cel finansowania: sfinansowanie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe, zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie;
  Przedmiot finansowania:

  • zakup i instalacja nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia,
  • integracja nowych środków trwałych z istniejącym parkiem maszynowym,
  • zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi,
  • integracja zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym
  • Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową można otrzymać od PARP dotację w kwocie do 40 tys. zł na refinansowanie części wkładu własnego.

  Dodatkowe wymagania:

  • maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy;
  • wydatki na zakup oprogramowania i jego integrację nie mogą przekroczyć 20% kwoty pożyczki;
  • wydatki związane z integracją zakupionych nowych środków trwałych z istniejącym parkiem maszynowym nie mogą przekroczyć 10% kwoty pożyczki;

  Pośrednik udzielający pożyczki: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57190:od-dzis-mozna-skladac-wnioski-w-programie-pozyczka-na-rozwoj-nawet-500-tys-zl-na-2-5-rocznie  ;