Ulgi i udogodnienia

I. Uchwała nr XXXII/534/2020 z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości.


  • Zwolnienia udzielane na podstawie niniejszej uchwały obejmują podatki od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i będących w posiadaniu przedsiębiorców, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości i, którzy zakończą ich budowę lub rozpoczną użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem po 1 stycznia 2020 roku i będą je wykorzystywać na powadzenie działalności gospodarczej w okresie zwolnienia oraz przynajmniej przez trzy lata po ustaniu tego zwolnienia.
  • Zwolnienia obejmują również podatki należne od przedsiębiorców, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości i zakończą remont lub modernizację budynków albo rozpoczną użytkowanie takich budynków przed ich ostatecznym wykończeniem po 1 stycznia 2020 roku. Zwolnienie to obejmuje podatki wyłącznie od tych budynków lub ich części, które przed dniem 1 stycznia 2020 roku nie były zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej i będą wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie zwolnienia oraz przynajmniej przez trzy lata po ustaniu tego zwolnienia.
  • zwolnienia przysługują na okres 3 lat, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego i dotyczą podatku od nieruchomości do wysokości należnego w danym roku podatku
  • wysokość pomocy udzielana jest w wysokości do 200 000 euro  (przedsiębiorcy prowadzący działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć  100 000 euro w okresie trzech lat podatkowych )


II. Wysokość podatku dla przedsiębiorców w Gminie Tarnowo Podgórne


  • 20,88 zł. /m² w skali roku – od powierzchni użytkowej budynku (maksymalna stawka obowiązująca w roku 2016 wynosi 22,86 zł./ m² )
  • 0,76 zł./m² w skali roku  - od nieruchomości niezabudowanej (maksymalna stawka obowiązująca w roku 2016 wynosi 0,89 zł./ m² )
  • 2% wartości początkowej budowli

 

Zgodnie z przyjętą polityką Gminy Tarnowo Podgórne wysokość podatków dla przedsiębiorców ulega zmianie średnio raz na 4 lata

;